Contractul cu Clientul

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie

Nr………… din …………………

Partile contractante:

SC AXC TRAVEL SRL  cu sediul social în BRASOV STR. CALCARULUI NR .5 , numar de înregistrare la Registrul Comerțului J8/1949/2021, cod unic de înregistrare fiscala  44549915, cont bancar LEI – RO16BTRLRONCRT0609517202        , cont bancar EURO – RO90BTRLEURCRT0609517201, deschise la BANCA TRANSILVANIA , tel: 0742439177, office@holidayindustry.rotitulară a Licenței de Turism Nr. 2446 / 21.07.2021, pentru Agenția de Turism HOLIDAY INDUSTRY, operator de date cu caracter personal, inregistrat la  ANSPDCP , reprezentata legal prin Dl. CRACIUNESCU ADRIAN , în calitate de Administrator, denumita în continuare Agentia,

Domnul/Doamna ………………………………………………..., domiciliat/a in .............................................…………………………., telefon:.........…..…………., e-mail:..................…………………….…., CNP:......................……….…, posesor al CI seria..... / nr...........…. , in calitate de CALATOR / Reprezentant al CALATORILOR, au convenit la incheierea prezentului contract

 1. Obiectul contractului
  1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie /  a unui serviciu de calatorie inscrise in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, alt inscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. Acestea pot fi atat produse proprii Holiday Industry cat si pachete de servicii de calatorie ale altor agentii de turism organizatoare in sensul art.3 din OG 2 / 2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, astfel:
 1. Pachetul de servicii de calatorie / serviciul de calatorie este vandut de Agentia Holiday Industry in calitate de Agentie Intermediara, in contul agentiei organizatoare (in baza contractului incheiat cu aceasta), in acest caz, Agentia Organizatoare ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor in masura in care servicii relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agentiei Organizatoare.
  1. Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie / serviciului de calatorie, cat si precizarea calitatii Agentiei Holiday Industry  in relatia cu calatorul (agentie de turism intermediara sau organizatoare) se regasesc in informarea precontractuala care este parte integranta a prezentului contract.
 1.  Încheierea si durata contractului
  1. Contractul se încheie după caz în oricare din următoarele situații:
 1. în momentul semnării lui de către calator sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon si/sau mijloace electronice (pentru pachetele de servicii de calatorie / serviciul de calatorie cu statusul confirmat);
 2. în momentul în care calatorul primește confirmarea scrisă a rezervării de la Agentie. Este responsabilitatea Agentiei de a informa calatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, SMS etc) despre confirmarea pachetului de servicii de calatorie / serviciului de calatorie, in maxim 3 zile de la inscriere, daca pachetul de calatorie / serviciul de calatorie contractat nu este cu confirmare imediata (status la cerere). Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie / serviciu de calatorie, agentia solicita un avans cuprins intre 20% - 50% din pretul serviciilor sau plata integrala a contravalorii pachetului in functie de data la care calatorul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 de zile inaintea plecarii, pachetul de calatorie / serviciul de calatorie se va achita integral. In situatia in care in informarea precontractuala / anexa la contract sunt prevazute alte avansuri decat cele mentionate mai sus, se aplica cele din anexa.

    In cazul in care rezervarea nu se confirma (hotel, transport etc), agentia va oferi calatorului o varianta alternativa sau va returna integral avansul / sumele achitate, in termen de 48h.

 1. In cazul pachetelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta, se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatoarele:
 2. Exprimarea acordului/acceptului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;
 3. Exprimarea acordului/acceptului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emise de Agentie.
  1. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția calatorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agenției sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligația de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv dacă prezentul contract prezentat calatorului în modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative și au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea și cantitatea serviciilor contractate de calator.
  2. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie.
  3. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori in privinta carora Ministerul Afacerilor Externe a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alertsPrin urmare, Calatorul intelege sa contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertizari, atentionari sau alerte.
 1.  Prețul contractului și modalitați de plata
  1. Preţul total al contractului este...... și se compune din costul serviciilor de calatorie efective, inclusiv comisionul Agentiei si TVA-ul.

Pretul nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de traversare cu ferry-boat-ul, doar in cazul in care in programele anexa sau continutul pachetului nu este mentionat altceva. Enumerarea este doar exemplificativa. Dacă prețul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în informarea precontractuala, alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziția calatorului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronică și/sau pe factură.

In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip early booking determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.

Agentia solicita plata unui avans din pretul pachetului achizitionat sau dupa caz, plata integrala, conform conditiilor mentionate in informarea precontractuala.

 1. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de vânzare comunicat de Banca Transilvania  in ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin 2 Cod Fiscal.
 2. Plata serviciilor de calatorie interne (cu locul de desfasurare in România) se poate efectua si cu vouchere de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia. In cazul in care calatorul renunta la pachetul de servicii de calatorie achizitionat cu vouchere de vacanta, Agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de calatorie la o valoare mai mare fata de pachetul achizitionat initial din care au fost scazute penalitatile aferente, cu plata diferentei de pret.
 3. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.
 4. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare (minim si obligatoriu), alimentatie publica, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfasurare pe teritoriul României.
 5. Platile se pot faceprin virament sau depunere directa in conturile Agentiei, conturi care sunt deschise in urmatoarele banci:

 cont bancar LEI – RO16BTRLRONCRT0609517202        ,

 cont bancar EURO – RO90BTRLEURCRT0609517201,

deschise la BANCA TRANSILVANIA.

 

 1. In cazul in care calatorul doreste sa efectueze plata catre agentie prin transfer bancar pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni partii care initiaza plata, respectiv calatorului.
 2. Agentia de turism organizatoare nu are dreptul sa solicite calatorului efectuarea platii finale cu mai mult de 5 zile inainte de data la care aceasta transmite calatorului documentele de calatorie in baza carora calatorul poate efectua serviciile de calatorie achizitionate.
 3. Drepturile si obligatiile Agentiei
  1. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de inceperea executarii pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat calatorul (in scris, e-mail, telefonic, sms etc) cu cel putin 48 de ore inainte de data inceperii calatoriei.

In cazul modificarii semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, inainte de inceperea executarii pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 8%, sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care agentia le-a acceptat, etc. aceasta are obligatia de a informa calatorul (in scris, e-mail, telefonic, sms etc) cu cel putin 10 zile  inainte de data inceperii calatoriei.

 1. Agentia poate modifica preţul contractului, in sensul majorării sau micșorării, dupa caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:
 2. pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;
 3. a nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau
 4. cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorateîn nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

 1. Agentia este răspunzătoare pentru executarea corespunzatoare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
 2. când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează calatorului;
 3. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agentia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje  și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
 4. când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.
  1. Agentia are obligația să furnizeze în scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu calatorul (e-mail, fax, sms, etc.), cu cel puțin 3 zile înainte de data plecării, următoarele informații, in cazul in care acestea au suferit modificari:
 1. orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse (mai puțin avion);
 2. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
 3. pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
  1. Agentia acorda asistenta adecvata fara intârzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:
 1. furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; si
 2. acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in nici un caz costurile efective suportate de Agentie.
  1. Agentia este obligata sa informeze persoana care transfera contractul (cedentul), in conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.
  2. Atunci când o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. Părţile convin ca sensul expresiei „o parte semnificativa din serviciile de calatorie” este acela potrivit căruia serviciile cu o valoare mai mare decât jumătate din valoarea prezentului contract nu poate fi prestata, din cauze obiective.
  3. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului, oferirea cazarii in aceeasi locatie, sau in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, de o calitate echivalenta sau superioara.
  4. In cazul in care serviciile alternative propuse au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decât cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda calatorului o reducere adecvata a pretului.

         Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

 1.  Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu art. 4.8, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.
 2.  Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigura de asemenea, in cazurile mentionate la p. 4.9 si 4.10 din prezentul contract, repatrierea calatorului cu transport echivalent fara intârzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru calator.
 3.  Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia Holiday Industry . Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decât cele cumparate de la receptia hotelurilor, având in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, calatorii putând opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.
 4.  În cazul achiziționarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componență și asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta oră decât cea înscrisă în programul de calatorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii de calatorie ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
 5.  În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și amplasarea acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care calatorul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere că este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

V. Drepturile și obligațiile Calatorului

5.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică, independent de motivele care stau la baza imposibilitații de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înaintea datei de plecare. Intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate si cesionate.

Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea contractului poate fi efectuata numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dupa caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodata Agentiei (debitorului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfășurare în România, calatorul are obligaţia să respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină, de regula, la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, biletul de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc).

În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în afara României, calatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, după ora 14:00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.).

In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.

Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme sau neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a calatorului.

De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.

Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.

5.3. În cazul în care preţul stabilit în contract este majorat cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, conform art 4.2,  calatorul poate inceta contractul, având insa dreptul la rambursarea imediata de către Agentie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.4. Calatorul este obligat să comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiințării prevazute la cap. IV pct. 4.1. privind modificarea prevederilor esențiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea calatoriei, iar în cazul aplicării clauzelor prevăzute în cap. IV pct. 4.3. literele b) și c), hotărârea sa de a opta pentru:

a) incetarea contractului făra plata penalitaților sau

b) acceptarea noilor condiții ale contractului.

5.5. În cazul în care calatorul decide să participe la calatoria asupra căreia s-au operat modificari în condițiile cap. IV pct. 4.1. se consideră că toate modificările au fost acceptate și calatorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.6. În cazul în care calatorul inceteaza contractul în temeiul pct. 5.4. sau Agentia anulează călătoria turistica înaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:

a) să accepte la același preț un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioară, propus de Agentie;

b) să accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioară propus de Agentie, cu rambursarea imediată a diferentei de preț, în sensul rambursării diferenței de preț dintre cele două pachete de calatorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

5.7. În toate cazurile menționate la pct. 5.6., calatorul are dreptul să solicite Agentiei și o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părților sau în baza unei hotărâri a instanței de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care:

a) anularea s-a facut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris calatorul cu cel putin:               (i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de 6 zile;

(ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre 2-6 zile;

(iii) 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile;

b) anularea s-a datorat unui caz de forța majoră (circumstanțe imprevizibile, independente de voința celui care le invocă și ale căror consecințe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.3 lit. b).

c) anularea s-a făcut din vina calatorului.

5.8. Calatorul are dreptul să inceteze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care incetarea îi este imputabila este obligat să despagubească Agentia pentru prejudiciul creat acestuia, conform prevederilor cap. VI din prezentul contract. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii de calatorie contractat.

5.9. Prin exceptie de la punctul 5.8., calatorul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie, circumstante survenite dupa incheierea contractului si dovedite prin inscrisuri emise de Ministerul Afacerilor Externe, aviz emis de Camera de Comert si Industrie a României sau orice alt mijloc de proba.